Prawo lokat kapitałowych oraz ochrona praw inwestorów

Kancelaria Kroll prowadzi doradztwo i reprezentacje prawną poszkodowanych inwestorów w każdej dziedzinie prawa bankowego i rynku kapitałowego. Otrzymają Państwo przy tym wsparcie, przede wszystkim w następującym zakresie: przy kupnie akcji oraz funduszy, certyfikatów oraz instrumentów pochodnych, przy inwestycjach w nieruchomości, udziałach w spółkach i przedsiębiorstwach tzw. szarego rynku kapitałowego oraz przy błędnym doradztwie ze strony instytucji bądź agenta.

Kancelaria Kroll jest wyspecjalizowana w prawie lokat kapitałowych a w szczególności, w zakresie dachowych funduszy zamkniętych. W tym zakresie wspieramy Państwa przy koncepcji, wypracowaniu oraz sprawdzaniu zgodności prospektów emisyjnych oraz suplementów, przy sporządzaniu oraz analizie umów związanych z tworzeniem lokat kapitałowych jak i przy analizie prospektów emisyjnych na ich zgodność z przepisami państwowych instytucji finansowych. Ponadto reprezentujemy Państwa przy postępowaniu przed właściwymi państwowymi instytucjami finansowymi.