Windykacja oraz egzekucja wierzytelności

Kancelaria Kroll reprezentuje Państwa jako osobę prywatną bądź przedsiębiorcę kompleksowo przy dochodzeniu Państwa roszczeń wobec dłużników czy kontrahentów zarówno w Polsce jak i w Niemczech. Nasze usługi obejmują w szczególności pozasądowe postępowanie upominawcze, sądowe dochodzenie roszczeń oraz końcową efektywną egzekucje wierzytelności.