Niemieckie prawo pracy

Kancelaria doradza i reprezentuje Państwa jako pracodawcę we wszystkich dziedzinach indywidualnego prawa pracy, w szczególności w zakresie

 • sporządzania i recenzowania umów o pracę,
 • rozwiązywania stosunków pracy,
 • rozliczania urlopów,
 • ostrzeżeń dla pracowników,
 • sporządzania świadectw pracy.

Wspieramy również Państwa jako pracownika, zwłaszcza w następujących obszarach prawa pracy:

 • przygotowywanie, recenzowanie i negocjowanie umów o pracę,
 • wynagrodzenie,
 • płaca minimalna,
 • urlop rodzicielski,
 • macierzyńskie,
 • ostrzeżenia,
 • wypowiedzenia,
 • świadectwo pracy.