Publikacje

Wypadek samochodowy w Polsce. Czego mogę żądać od ubezpieczyciela sprawcy wypadku?

Jeżeli wypadek miał miejsce w Polsce, sprawca wypadku ma swój samochód zarejestrowany w Polsce lub innym kraju a Twoje miejsce zamieszkania jest w Niemczech, wówczas szkodę możesz zgłosić do przedstawiciela ubezpieczenia sprawcy w Niemczech. Każde państwo członkowskie Uni Europejskiej jest mianowicie według Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/103/WE z dnia 16…

Jak postępować w razie wypadku lub kolizji drogowej?

W pierwszej kolejności po zaistnieniu zdarzenia drogowego należy upewnić się, czy nikt z uczestników zdarzenia nie doznał uszczerbku na zdrowiu. Następnie należy zidentyfikować sprawce zdarzenia. Nieczęsto jest to bardzo trudne. Z tego tez względu wszyscy uczestniczący w zdarzeniu drogowym są zobowiązani do udzielenia pozostałym uczestnikom danych niezbędnych do identyfikacji…