Jak postępować w razie wypadku lub kolizji drogowej?

Margo M. Kroll · · wypadek samochodowy

W pierwszej kolejności po zaistnieniu zdarzenia drogowego należy upewnić się, czy nikt z uczestników zdarzenia nie doznał uszczerbku na zdrowiu. Następnie należy zidentyfikować sprawce zdarzenia. Nieczęsto jest to bardzo trudne. Z tego tez względu wszyscy uczestniczący w zdarzeniu drogowym są zobowiązani do udzielenia pozostałym uczestnikom danych niezbędnych do identyfikacji uczestniczącego jak i informacji koniecznych do identyfikacji zakładu ubezpieczeń. W praktyce zdarza się, że uczestnicy zapominają o najważniejszym, sytuacja jest stresująca, wszystko odbywa się bardzo szybko. Wówczas najistotniejszym jest zrobienie zdjęć z miejsca wypadku i przede wszystkim tablicom rejestracyjnym pojazdów uczestników. W przypadku braku możliwości zrobienia zdjęcia wystarczy przynajmniej zapisać lub zapamiętać numer rejestracyjny sprawcy. Na podstawie numeru rejestracyjnego można sprawdzić dane ubezpieczenia OC w odpowiednich bazach danych. Policja zwykle nie musi zostać powiadomiona o zdarzeniu drogowym, w którym nie ucierpiały żadne osoby bądź też mienie nieobecnych w zdarzeniu osób trzecich. Oczywiście w przypadku spornym lub niejasnym nawet w niegroźnej kolizji drogowej interwencja policji nie zaszkodzi.

W Polsce istnieje różnica pomiędzy wypadkiem drogowym a kolizją. Wypadek drogowy jest zdarzeniem, w którym uczestnik poniósł uszczerbek na zdrowiu trwający ponad 7 dni. O kolizji drogowej mówimy zwykle wówczas, jeżeli żaden z uczestników nie poniósł znaczących obrażeń. Zatem w Polsce policja zwykle musi zostać poinformowana w razie wypadku komunikacyjnego.

W idealnym przypadku jeszcze na miejscu kolizji obie strony mogą sporządzić tzw. wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym. Jeżeli nie ma na to czasu lub sprawca odmawia sporządzenia oświadczenia, może on również w inny sposób potwierdzić swój udział w wypadku. Jeżeli i to nie jest możliwe, wówczas radzimy jak najszybciej sporządzić dla siebie opis zdarzenia, by w ten sposób zabezpieczyć szczegóły wypadku. Po upływie pewnego czasu szczegóły kolizji mogą zostać zapomniane. Pomocne może być w tym wypełnienie formularza o zdarzeniu drogowym (formularz: www.pbuk.pl).

W przypadku szkody na samochodzie spowodowanej w całości lub w dużej mierze przez drugiego uczestnika zdarzenia drogowego szkoda powinna zostać niezwłocznie profesjonalnie wyceniona. W tym celu należy zwrócić się do rzeczoznawcy lub w przypadku niewielkiej szkody lub niejasności jak chodzi o winę w zdarzeniu do mechanika samochodowego. W ten sposób wymiar szkody zostanie zabezpieczony w razie sporu. Opinia rzeczoznawcy lub kosztorys warsztatu samochodowego jest podstawa do wpłacenia odszkodowania dla ubezpieczenia OC sprawcy wypadku.

Jeżeli posiadacie Państwo już oszacowanie szkody to razem z dokładnym opisem zdarzenia szkoda może zostać zgłoszona ubezpieczycielowi OC sprawcy wypadku. Zgłoszenie to może też przejąć za prawnik. W przypadku zdarzenia drogowego w Niemczech, w którym nie ponosisz winy, koszty adwokata przejmuje ubezpieczenie OC sprawcy wypadku/kolizji.