Koszta

Aby zagwarantować Państwu przejrzystą i jasną obsługę, sprawa wynagrodzenia powinna zostać poruszona już przy pierwszym spotkaniu. Nie można przy tym jednak zapominać, iż jakość ma swoją cenę. Każda sprawa jest inna, czy to pod względem objętości, czy to pod względem stopnia trudności, każda z nich wymaga zatem indywidualnego podejścia. Z tego powodu ważne jest, by wynagrodzenie prawnika zostało odpowiednio dopasowane do danej sytuacji.

Poniższe modele wynagrodzeń są do Państwa dyspozycji.

Wynagrodzenie na podstawie ustawy o wynagrodzeniu prawników (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz - RVG)

W Niemczech wynagrodzenie prawników na podstawie RVG jest regułą. Przepisy ustawy mają również wtedy swoją moc, gdy między prawnikiem a klientem nie została zawarta żadna umowa o wynagrodzeniu.

Koszty w ustawie RVG są standardowe. Podstawą obliczania kosztów jest wartość przedmiotu sprawy. Chodzi w sprawie przykładowo o żądanie zapłaty, to wartość przedmiotu sprawy jest równa sumie żądania. W przypadku, gdy chcą Państwo dochodzić wypowiedzenia, którego kwota nie może zostać oszacowana, wówczas wartość przedmiotu sprawy jest uregulowana ustawowo bądź w orzecznictwie. W postępowaniu sądowym wartość przedmiotu sprawy określa zwykle sąd.

Wartości przedmiotu sprawy przyporządkowana jest konkretna opłata (1,0), która została wyznaczona w tabeli załącznika do ustawy RVG. I tak przyjmując, że wartość przedmiotu wynosi € 5.000,00, to na podstawie tabeli przyjmujemy stawkę (1,0) w wysokości € 334,00. Ze względu na rodzaj usługi prawnej opłaty mogą mieć zróżnicowany charakter: przy jednych czynnościach opłata jest określona stawką 0,3 a przy innych stawką 3,0, chociaż zdarzają się również pobranie opłaty wielokrotnej. Zatem w powyższym przykładzie w przypadku pierwszym opłata wyniesie mniej, bo € 100,20 (334,00 x 0,3) a w drugim więcej, bo € 1.002,00 (334,00 x 3,0). W wielu sytuacjach opłata zależy od sytuacji, to znaczy od objętości i stopnia jej zawiłości jak również od stanu finansowego klienta. Stawka przeciętna adwokata w postępowaniu pozasądowym to stawka 1,3, przy wartości przedmiotu sprawy € 5.000 adwokat może zatem pobrać kwotę € 434,20.  

Do wyżej przedstawionych opłat ustawowych dochodzą jeszcze koszty wydatków prawnika jak opłaty za telefon, opłaty pocztowe, koszty podróży itp. oraz VAT wynoszący obecnie 19%. W razie postępowania sądowego doliczyć należy koszty sądowe.  

W przypadku pierwszej porady pozasądowej klienta będącego konsumentem, gdy nie zawarta została żadna umowa o wynagrodzeniu, prawnik może wystawić ustawowo rachunek za całą poradę na kwotę nie większą niż € 250,00 netto plus 19% VAT a za pierwszą poradę na kwotę nie większą niż € 190,00 netto plus 19% VAT. Podana opłata może jednak zostać obniżona, gdy zostanie wzięty pod uwagę stopień trudności przypadku oraz stan majątkowy klienta. W przypadku gdy klient nie jest konsumentem, wówczas opłata może wynieść więcej.  

Bliższe informacje na temat wynagrodzenia prawników otrzymacie Państwo na stronie internetowej Federalnej Izby Adwokackiej/Radców Prawnych.  

Jeżeli posiadają Państwo ubezpieczenie ochrony prawnej tzw. Rechtsschutzversicherung, proszę o pierwszy kontakt z ubezpieczycielem w celu ustalenia czy ubezpieczenie pokrywa również daną sprawę.  

Linki zewnętrzne:

Umowa o wynagrodzenie  

Poza ustawowo uregulowanymi opłatami istnieje również możliwość zawarcia umowy o wynagrodzenie, która sprostałaby interesom ekonomicznym zarówno prawnika jak i klienta. Umowa taka proponuje optymalne rozwiązania przede wszystkim wtedy, gdy opłaty ustawowe są niewystarczające i nie pokrywają kosztów rzeczywistych zainwestowanych w sprawę. Mogą Państwo wybierać z bogatego zbioru modeli umów w zależności od gałęzi prawa, odpowiedzialności ponoszonej w sprawie, nagłości przypadku, czy jego objętości itp. Wynagrodzenie ustalają Państwo z prawnikiem indywidualnie. Spośród wielu możliwości stoją do dyspozycji między innymi umowa o honorarium liczona od godziny pracy prawnika lub wynagrodzenie stałe od wykonanej czynności prawnej.