Prawo opieki domowej w Niemczech

Sprawy poza sądowe oraz sprawy sądowe osób świadczących usługi opiekuńcze. Reprezentujemy Państwa jako firmę świadczącą usługi opieki domowej w Niemczech przy sporządzaniu umów z osobami wymagającymi opieki, ich rodzinami lub samymi opiekunami. Wspieramy Państwa przede wszystkim w dochodzeniu roszczeń z tytułu świadczonych usług. Z drugiej strony wspieramy Podopiecznego lub Opiekuna w dochodzeniu swoich praw wobec firm dostarczających opiekę.