NIEMIECKI PRAWNIK OD WYPADKÓW DROGOWYCH

Kolizja lub wypadek drogowy w Niemczech

Kancelaria Kroll w Monachium posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie niemieckiego prawa odszkodowawczego co gwarantuje szybką i możliwie wysoką wypłatę odszkodowania.

Jesteście Państwo poszkodowanym w wypadku samochodowym lub kolizji drogowej w Niemczech? Nasza kancelaria pomoże w profesjonalnym sformułowaniu żądań z powołaniem istotnych dla zdarzenia drogowego okoliczności oraz uzyskać skutecznie maksymalne odszkodowanie jeszcze na etapie przed sądowym wobec sprawcy wypadku i jego ubezpieczenia OC. Kancelaria ma swoją siedzibę w Monachium, możemy zapewnić jednak reprezentacje w całych Niemczech.

Również w przypadku zdarzenia drogowego w Polsce posiadamy niezbędną wiedzę do wypłaty rekompensaty za powstałe szkody, jeżeli posiadacie Państwo miejsce zamieszkania w Niemczech lub gdy sprawca ma samochód zarejestrowany w Niemczech.

W przypadku uszczerbku na zdrowiu i innych strat materialnych jak utracony dochód czy koszty leczenia i rekonwalescencji wesprzemy Państwa w reprezentacji przed ubezpieczycielem OC sprawcy wypadku.

Czy warto skorzystać z usług prawnika w przypadku kolizji drogowej?

 • Prawnik reprezentuje Państwa przed ubezpieczycielem OC sprawcy kolizji profesjonalnie, skutecznie i wiarygodnie.
 • Prawnik nie dopuszcza do bezzasadnego działania ubezpieczyciela sprawcy kolizji, który może próbować stwierdzić procentowy udział w szkodzie bądź też zaniżyć wysokość odszkodowania.
 • Im wcześniej zgłosicie się Państwo do prawnika tym większa jest skuteczność jego działania.
 • Jeśli nie przyczyniliście się Państwo w żadnym stopniu do powstania szkody, to koszty usług prawnych zwykle pokrywa niemieckie ubezpieczenie OC sprawcy.

Wypadek samochodowy w Niemczech lub w Polsce.
Co my robimy dla Państwa?

 • Pomożemy w znalezieniu doświadczonego i zaufanego rzeczoznawcy.
 • Jeżeli posiadacie Państwo opinie o wysokości szkody to razem z dokładnym opisem zdarzenia przejmujemy wszelkie czynności zgłoszeniowe do ubezpieczenia OC sprawcy kolizji.
 • Często korzystniejsze może być rozliczenie tzw. fikcyjnej szkody na podstawie ekspertyzy lub kosztorysu. Dokładnie sprawdzimy cięcia dokonane przez firmę ubezpieczeniową.
 • W przypadku tzw. szkody całkowitej (niem. Totalschaden), zbadamy zasadność działania ubezpieczenia OC i wyegzekwujemy jak największą szkodę.
 • Wymagamy wypłatę zadośćuczynienia w przypadku uszczerbku na zdrowiu.
 • Pomagamy w zwrocie kosztów za samochód zastępczy lub utraty w użytkowaniu.
 • Sprawdzimy i wyegzekwujemy maksymalne odszkodowanie względem ubezpieczyciela OC sprawcy jak i własnego ubezpieczenia AC.

Polecane artykuły

Wypadek samochodowy w Niemczech. Czego mogę żądać od ubezpieczyciela sprawcy wypadku?

Wypadek samochodowy w Polsce. Czego mogę żądać od ubezpieczyciela sprawcy wypadku?

Jak postępować w razie wypadku?